De afgelopen tijd zijn er nogal wat festivals afgelast in onze stad of om bepaalde redenen verplaatst. Het leidde overal op de social media tot veel discussie en wellicht ook wel terecht.

Want, bij een echte stad horen evenementen en Rotterdam wil zo’n échte stad zijn.

D66 heeft bij monde van raadslid Jos Verveen – die zich via Facebook veelvuldig in de discussie mengde – vandaag vragen gesteld aan het college. Check de gehele brief hier of lees hem integraal hieronder:

Rotterdam zit in de lift: We krijgen meer toeristen over de vloer, er blijven meer hoger opgeleiden in de stad
wonen en we worden vaker (positief) in de media genoemd. Ook het aantal (aanvragen voor) evenementen
en festivals in de stad lijkt toe te nemen.

Het lijkt er echter ook op dat bewoners die geluidsoverlast ervaren zich steeds vaker melden bij het
stadsbestuur en/of de DCMR. Sommige organisatoren van evenementen en festivals stellen dat de
gemeente haar oor te veel naar de klagende bewoners laat hangen. Te vaak zou een evenement worden
stilgelegd, op voorhand worden verboden of onmogelijk worden gemaakt wegens de eisen die worden
gesteld. D66 vindt dat sprake moet zijn een balans tussen levendigheid en leefbaarheid die past bij een
wereldstad als Rotterdam en heeft daarom de volgende vragen:

1. Kunt u voor alle categorieën evenementen (0vergunning, A-vergunning etc.) aangeven hoeveel
aanvragen er in de jaren 2012 t/m 2014 en voor 2015 tot half augustus per jaar bij de gemeente en
deelgemeenten zijn ingediend?
2. Hoeveel aanvragen zijn er in die periode (per categorie en per jaar) volledig toegekend?
3. Hoeveel aanvragen zijn er in die periode (per categorie en per jaar) afgewezen?
4. Hoeveel aanvragen zijn er in die periode (per categorie en per jaar) toegekend onder de
voorwaarde dat de aanvrager wijzigingen in de aanvraag zou aanbrengen?
5. Hoeveel evenementen zijn er in die periode (per categorie en per jaar) afgewezen of niet
doorgegaan omdat de aanvrager de gevraagde wijzigingen niet wilde/kon aanbrengen?

Toelichting:
Aangezien het College van B&W 6 weken de tijd heeft voor het beantwoorden van schriftelijke vragen
verzoeken wij bij de beantwoording van onze vragen voor het jaar 2015 evenementen tot half augustus mee
te tellen zodat het vrijwel het volledige zomerseizoen wordt meegeteld. Dit maakt ook een meerjarige
vergelijking mogelijk.

Tot zover de brief. Wij zijn erg benieuwd naar antwoorden op deze vragen, te meer omdat het ons als stad in staat zal stellen om een echte discussie te voeren over welke kant het op moet en gaat in Rotterdam t.a.v. het evenementenbeleid.

In het najaar wordt het nieuwe evenementenbeleid vastgesteld door de gemeente. Reden genoeg dus om zoveel mogelijk feiten boven tafel te krijgen en te onderzoeken hoe Rotterdam een evenementenstad kan blijven, daarin rekeninghoudend met alle burgers van Rotterdam.