Nederland in Beeld

Interne Mails Stadsinitiatief Roepen Nog Meer Vragen Op

Sorry mensen. Mea Culpa. Het spijt ons verschrikkelijk. Er lijkt wel geen einde aan te komen en wij worden er ook behoorlijk moe van. Maar in het kader van open en transparant bestuur, gemeenschapsgeld en publiek belang, mogen we jullie deze informatie niet onthouden.

“Beste collega.”

Zo begon de email die Isis Spuijbroek op 23 mei om 11.09 uur (naar alle waarschijnlijkheid in werktijd bij de Gemeente Rotterdam) stuurde aan al haar collega’s. In deze email die hier te lezen is, kun je zien dat Isis ‘met goedkeuring van de directie het idee samen met een externe’ heeft uitgewerkt en ingestuurd voor het Stadsinitiatief.

Wacht, we lezen het nog een keer: MET GOEDKEURING VAN DE DIRECTIE.

We besloten even door te graven naar wie ‘de directie’ zou kunnen zijn. Want welke directie exact staat er niet bij. Speurend door de diverse directies, vonden we een opvallende link: ene Adriaan Visser. Sinds 1 januari 2013 werkt hij als algemeen directeur van Platform31, maar wat deed hij daarvoor?

Visser was vanaf 2006 werkzaam bij de Gemeente Rotterdam in diverse functies. Sinds 2011 was hij directielid Stadsontwikkeling Rotterdam en concern-programmadirecteur Economie & Arbeidsmarkt Gemeente Rotterdam en van 2006 tot 2011 was hij algemeen directeur van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR). Hij was als lid van het Gemeenschappelijk Managementteam Stadsontwikkeling Rotterdam mede-initiatiefnemer van de fusie tussen de Dienst Stedenbouw (DS+V) en het OBR.

U kunt het hier allemaal zelf nalezen.

Nu vraagt u zich natuurlijk af: wat moet ik met deze informatie en waarom is deze relevant? Nou, omdat Isis Spuijbroek en Adriaan Visser een setje zijn. Partners. Geliefden.

UPDATE: 16.45 – ons bereikt het bericht dat Isis en Adriaan een setje WAREN en sinds een tijdje uit elkaar zijn. Over en uit dus. Dit doet verder uiteraard niets af aan de mogelijke gang van zaken.

Dit hoeft natuurlijk helemaal niets te zeggen, maar het levert wel weer een übergefronsde wenkbrauw op, voor zover die de laatste dagen al niet structureel zo op je hoofd zat.

Er doemen nu wederom nieuwe vragen op:

1. Heeft Isis Spuijbroek, met goedkeuring van de Gemeente en mede betaald door de Gemeente aan haar plan RotterdamWorldWide kunnen schrijven?
2. Zo ja, wie heeft daar dan toestemming voor gegeven en waarom?
3. In hoeverre waren de initiatiefnemers voorafgaand op de hoogte van de aanvraagbedragen van andere initiatieven en indien dit het geval is, hebben zij deze informatie dan gebruikt in hun voordeel, met de achterliggende gedachte en kennis van de reglementen dat zij dan altijd als tweede zouden eindigen?
4. Bij de Gemeente Rotterdam werken zo’n 12.000 mensen. Nu weten we niet of deze mail ook naar alle 12.000 collega’s is gegaan, maar indien hiervoor toestemming is geweest, is er op zijn minst sprake van oneerlijke concurrentie en mogelijk machtsmisbruik van de positie als adviseur van de gemeente.
5. Welke rol heeft Adriaan Visser gespeeld in dit geheel?

Het is overigens opvallend dat de mail van Isis géén van de andere initiatieven noemt. Iets dat we haar collega’s Dave Geensen, communicatieadviseur Stadsontwikkeling (betrokken bij het Popkantoor en die er netjes melding van maakt in zijn mail, die overigens verstuurd is met toestemming van de directie Stadsontwikkeling), alsmede Paul Wiese, stafmedewerker Jongerenloket, Jeugd, Onderwijs en Samenleving, in elk geval niet kunnen verwijten.

Ook die mail is verstuurd met toestemming, maar ook hier wordt er netjes melding gemaakt van de overige initiatieven waarop gestemd kan worden. Deze mails zijn bij de redactie van Bogue in het bezit. As we speak wordt er tijdens de actualiteitenraad binnen de Gemeente Rotterdam gesproken over de gang van zaken dankzij een vraag van de SP.

Wij zijn benieuwd wat hier verder uit gaat komen. En mocht u zich afvragen hoe wij in het bezit gekomen zijn van deze emails en informatie, dan kunnen we melden dat deze door betrouwbare bronnen in ons bezit zijn gekomen en dat die gegevens bij ons nooit openbaar gemaakt zullen worden.

P.s.
De afbeelding is niet gephotoshopped, maar dit is wat Google Images aangeeft bij de ingevulde zoekterm. Voor de kijkers met slechte ogen: helemaal links Adriaan, helemaal rechts Isis, bijgestaan door hun partners.