Nederland gaat van verzorgingsstaat naar sociale uithollingsstaat. De politiek praat en de media schrijven liever over een participatiesamenleving, maar nu lijkt het meer een uitsluitingsmaatschappij te worden.

Laten we het woord samenleving weglaten, het is een misleidende term. We leven in een maatschappijvorm waarin er geen sociale samenhang is met je medemens, land- en lotgenoten.

Iedereen concurreert op een arbeidsmarkt. Deze wordt op zijn beurt gestuurd door de werkgever waarvan elke arbeider, inclusief zijn gezin, afhankelijk is. Daarnaast wordt deze arbeidsmarkt beheerst door een bezuinigingszieke regering. Hierdoor lijken zowel de tekorten als de staatsschuld zwaarder te wegen dan de arbeidersrechten. Het rechten van de arbeiders die de markten vormen waarmee de staatsschuld wordt verminderd. Dat is je eigen keel dichtknijpen.

De verzorgingsstaat dreigt dus officieel failliet te gaan. Er is een afbrokkeling in gang gezet waardoor er steeds minder solidariteit bestaat tussen arbeiders. Hoe veel werknemers gaan er tegenwoordig nog de straat op om te demonstreren? Demonstraties op een zaterdag als iedereen vrij is: werkgevers lachen erom. Dit is heel anders dan bij de Duitsers, Fransen en Engelsen, die collectief het werk neerleggen op een doordeweekse dag.

Sociale beginselen, zoals de Dag van de Arbeid op 1 mei en Koningsdag op 30 april, verliezen al jaren hun betekenis en invloed binnen de samenleving. Is dit één van de methoden van de overheid om de saamhorigheid onder arbeiders de kop in te drukken?

De overheid brokkelt de sociale zorg af, terwijl oudere mensen hier jaren lang hard voor hebben gewerkt. Als jij en ik die leeftijd bereiken, bestaat er geen pensioen meer en is het survival of the fittest. Tegelijkertijd staan de grenzen wagenwijd open voor veelal goedkope, Oost-Europese arbeiders, maar staan deze ook open voor gewelddadige criminele bendes die hier vrij spel lijken te hebben.

Op hetzelfde moment schijten opa en oma hun pampers vol in in een verzorgingshuis. Soms liggen ze dagen in hun eigen vuil, omdat er te weinig personeel rondloopt. Het is een ziekmakende ontwikkeling en het wordt tijd dat we met z’n allen wakker worden en ons vreedzaam verenigen.

Aanstaande zaterdag is er een landelijke demonstratie in Den Haag tegen kabinet Rutte II. Of dit resultaat zal oogsten is nog maar de vraag, maar het is naar mijns inziens ieders sociale burgerplicht om daarbij aanwezig te zijn. Om op te komen voor de ouderen van nu, de kinderen en ouderen van straks.

In mijn beroep als socio-therapeut maak ik helaas de teloorgang van Nederland van dichtbij mee. Het is terug te leiden naar de mondiale marktprocessen, die gericht zijn op de optimalisering van de winst van bedrijven. Dagelijks ben ik in contact met de sociaal zwakkeren van onze maatschappij: de geestelijk gehandicapten, psychiatrische patiënten, drugs- en alcoholverslaafden. Ook jongeren uit sociaal zwakke gezinnen en ouderen in verpleeghuizen. Vanuit deze kennis, ervaring en studie-inzichten met de politieke en sociale wetenschappen schrijf ik dit stuk. Ik voel me hier verplicht toe voor mijn familie en mijn kinderen en hoop zaterdag op een brede en vooral vreedzame opkomst.

Ook hoop ik dat de overheid, de AIVD, de politie en de mobiele eenheid begrijpt waarom zaterdag gedemonstreerd wordt en dat de gewone man en vrouw de bezuinigingen niet meer aankan.

Ik hoop dat het een protest wordt voor vreedzaamheid en tegen de verdere sociale uitholling van onze maatschappij ten koste van de werkende massa, kansarmen en sociaal zwakkeren in onze maatschappij. Het is een dooddoener, maar de maatschappij dat ben jij. De maatschappij zijn wij. We moeten nu allemaal onze verantwoordelijkheid nemen om ons hart voor elkaar te tonen. Kom je niet, dan ben je eigenlijk geen klap waard en is het feitelijk een klap in het gezicht van de vorige generaties die gewerkt en gedemonstreerd hebben voor onze maatschappij, zoals ze in de jaren tachtig deden tegen de kernwapens.

Ik ben er in elk geval bij, ook ik ben het meer dan zat en ben benieuwd naar zaterdag.

WESLEY72155_441734665889299_589806130_n