Er is door mij gevraagd om de term of de levenswijze van de KoeKoek te beschrijven in een stuk voor Bogue.nl. De redactie vroeg aan mij wat de term nu exact inhoudt daar de term steeds meer in de volksmond wordt genomen, zeker in Rotterdam. KoeKoek is om een gevoel uit te drukken. Ja wat voor gevoel dan, das nu de vraag die nog bij velen heerst of bestaat.

Ik zal deze term hieronder toelichten. De term KoeKoek is uit een soort gekkigheid begonnen door een stel vrienden uit Rotterdam. Deze vriendengroep, waar ik ook deel van uitmaak, houdt van gezelligheid en van op een leuke manier gek doen. Ik zou het KoeKoeks-gevoel het beste kunnen illustreren met de bekende film The Hangover. Jezelf lekker volgooien en dan zien waar het schip strand, met alle gekke mogelijke gebeurtenissen die zich kunnen voor doen.

Je kan de KoeKoek-houding als een soort van uiting zien van het uitbreken uit de dagelijkse sleur. Even los van de 9-tot-5 werkmentaliteit. Niets hoeft en alles mag. Juist omdat velen van ons werken en toch in een soort van keurslijf zitten. Psychologen en hulpverleners kunnen dit soms typeren als een soort van vluchtgedrag van de maatschappij met haar tentakels van regeltjes, wetten, normen en waarden. De KoeKoek is tegen de voorspelbaarheid van het burgerlijke bestaan.
De KoeKoek leidt, indien dat kan, zijn eigen leven: even los van het moeten en dwangmatig maatschappelijk functioneren.

De KoeKoek doet dit bewust en streeft naar een soort van zelfbepaling en geniet van het leven met zijn mede KoeKoek-vrienden. Doordat de KoeKoek een vrijzinnige houding nastreeft, komt hij ook op de meest vrijzinnige plekken, waar ook de leukste en spontane dingen kunnen ontstaan.

Koekoek3

Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat de KoeKoek met diverse mensen praat, die zomaar aanspreekt en daar vriendschappen mee onderhoud. Soms voor heel het leven, soms voor even, of voor een nacht. Het is een houding die, gemiddeld genomen, anders is dan die van de gemiddelde persoon of uitgaansgroep.
Daar deze laatste zich vooral richt op zichzelf, staat de KoeKoek-houding daadwerkelijk open voor anderen en neemt ook het voortouw om contact te maken.

Het voordeel daarvan is dat de KoeKoek door het mede uitgaanspubliek wordt gewaardeerd, daar de houding van de KoeKoek baanbrekend is doordat het totaal afwijkt van andere benaderingswijzen. Als iemand al “KoeKoek” zeggend op je afkomt, is dat heel wat anders dan de standaard goedenavond, of ‘ken ik jou ergens van’, of ‘jouw gezicht komt me bekend voor’.

In Rotterdam heerst er momenteel al een verbale beweging, die elkaar begroet met KoeKoek zonder dat diegene elkaar werkelijk kennen. Door het KoeKoek-geroep weet men dat men te maken heeft met een geestelijk medeverwant. Wat weer resulteert in een gezellige onderhoud of contact.

KoeKoek is dus ook een manier van groeten, een manier van doen en een manier om het avontuur in te gaan. Veelal in uitgaansgelegenheden en de horeca.
Het is nu zelfs zo dat er KoeKoek-shirts in omloop zijn van deze als ooit bekende KoeKoek-vriendengroep met de opdruk “everybody joins da KoeKoek”.

koekoek2

Avontuurtjes? Jaja, tot in de late uurtjes dansend eindigen in een club met een andere tot voor kort vreemde KoeKoek. De KoeKoek kan zich volgieten met van alles of nog wat, alcohol en weet ik veel wat voor geestesveruimende middelen er voor handen zijn. In dit stuk propageer ik zeker geen drugsgebruik, omdat dit uiteindelijk niet goed is voor de gezondheid. Maar ieder is vrij om zijn KoeKoek-uiting te vieren, ik ben geen rechter en zeker geen politieagent.

Zo kan het zijn dat je met een paar vrouwen eindigt in een mooi luxeus pand met alle gezelligheid vandien, vrouwen die zich bijvoorbeeld ook seksueel laten gaan, niet met de KoeKoek, maar met haar KoeKoeksvriendinnen, tot een of ander stinkhok van een speedgebruiker die bierkratten gebruikt als bankstel en snoeiharde techno draait. Wat ook voor kan komen is dat de KoeKoek opeens bij een rijke kunsthandelaar eindigt en dan de duurste schilderijen voorbij ziet komen.
Al met al zijn er genoeg leuke voorbeelden te noemen waar je door je KoeKoek-houding terecht kan komen.

koekoek5

De KoeKoek komt erbij zodra je de maatschappelijke verantwoording even in de koelkast kan zetten. Voor velen is dat het weekend, maar voor sommigen kan dit ook op een doordeweekse dag of nacht zijn. Voor veel KoeKoekers is de maandag het begin van het maatschappelijk leven en het normale functioneren. Vroeger ging toen de KoeKoeksklok af. Zie het als een handige verwijzing, daar deze vriendengroep en houding ook zijn maatschappelijke verantwoording kent.
Dus ook gewoon hardwerken hoort hierbij.

De levenswijze van lang leve de lol, zonder vooroordeel openstaan, schijt-aan-de-wereld-mentaliteit, maar wél met zelfrespect en respect voor de medemens.
Al met al is het een leuk sociale beweging aan het worden, waarin het avontuur en het genieten van het leven voorop staan.

Ik hoop dat het begrip KoeKoek en zijn sociale uiting voor de lezers duidelijker is geworden.

Ik groet u, KoeKoek Wesley!

koekoek6