Stadslog.nl, één van de mooie blogs die Rotterdam rijk is, kwam vandaag met zeven vragen aan de critici van het Stadsinitiatief. Daar behoren wij bij Bogue toe en voelen ons dan ook geroepen om hier gehoor aan te geven.

Hieronder de vragen van Stadslog, met daaronder onze antwoorden.

* Wat is belangrijker: de ongetwijfeld te verbeteren procedures rondom het Stadsinitiatief of het signaal naar de rest van Nederland dat burgers in een grote stad niet bij alles zijn overgeleverd zijn aan de oneindige wijsheid van de politiek?

Beide stellingen zijn even belangrijk. Het signaal afgeven aan de rest van Nederland dat burgers in een grote stad niet bij alles zijn overgeleverd aan de oneindige wijsheid van de politiek is een open deur. Uiteraard is dit signaal belangrijk. Aan de andere kant schiet dit signaal haar spreekwoordelijke doel voorbij als de procedures voor ophef, commotie, vraagtekens en opgetrokken wenkbrauwen zorgen. En er in elk geval twijfels zijn bij de integriteit en de besluitvorming waarop er een tweede plaats is toegekend. Kwestie oorzaak en gevolg. Dus verbeter de procedures en het signaal naar de rest van Nederland zal zijn gewenste doel bereiken.

* Verdienen de bedenkers en verdedigers van Stadsinitiatief niet een groot compliment door risico te willen nemen, in een ‘open avontuur’ te stappen en op die manier te willen breken met  de dichtgetimmerde cultuur van politici die zich te allen tijde achter de muren van een vergaderzaal verschansen en menen te weten wat goed is voor bewoners?    
 
Uiteraard verdienen de bedenkers en verdedigers van het Stadsinitiatief an sich een groot compliment. Maar Stadslog spreekt zichzelf hier tegen, aangezien het idee voortkomt uit en geaccordeerd is door die dichtgetimmerde cultuur van politici. Maar met complimenten alleen komen we er niet. Deze vraag is een beetje een dooddoener wat ons betreft. Een idee bedenken is één ding, er beleid, een visie en juiste procedure eromheen zetten is iets anders. En daar moet zeer, zeer kritisch naar gekeken worden.

* Wat zal een bestuurder of ambtenaar op de Coolsingel denken over zóveel consternatie rond 4 ton belastinggeld voor RWW, terwijl hij/zij weet hoeveel miljoenen/miljarden de afgelopen decennia in kansloze/ineffectieve zaken zijn gestopt, zoals dubieuze reïntegratietrajecten en –bureaus, en, weet u het nog, het volstrekt mislukte Jongerenjaar?

Dat vragen wij ons ook af. Überhaupt vragen wij ons af waarom we in Rotterdam al jaren Wereldkampioen éénmalige-luchtballonnetjes-oplaten zijn. Er gebeuren heel veel goede dingen in deze stad, maar vaak gaat dit ten onder na één of een paar edities. Dit heeft ons inziens ook te maken met het feit dat er vanuit de top misschien de verkeerde mensen op de verkeerde plek gepositioneerd worden, door het feit dat er vaak een achterliggende visie ontbreekt bij ingediende plannen en voorstellen over hoe je werkelijk iets kunt uitbouwen dankzij een kickstart vanuit subsidiegelden van de gemeente en de korte-termijn-aanpak nog te vaak regeert. De vier ton waarover nu zoveel consternatie is staat niet op zich. Het is, zoals Stadslog terecht opmerkt, een volgende misser in een ongekende serie. Het lijkt ons in deze dat de hoofdverantwoordelijken voor al deze mislukkingen ter verantwoording worden geroepen en dat daar ook consequenties aan verbonden dienen te zijn.

* Zien de bestuurders van de Maasstad in het kneuterige gekibbel over de paar ton van Stadsinitiatief niet het beste bewijs dat je de kiezers, achter hun rug om, beter grootscheeps  en geruisloos kunt ‘tillen’ dan ooit iets open en bloot aan ze voor te leggen?

Dit is een vraag die aan de bestuurders van de Maasstad gesteld dient te worden. De vraagstelling gaat overigens uit van slechte bedoelingen van de bestuurders, waar wij in elk geval niet vanuit gaan. Wij vinden het Stadsinitiatief een goed plan, onze kritiek richt zich vooral op de opzet, de procedures en de regelgeving.

* Zouden we met het stoppen van Stadsinitiatief niet het kleine ‘kwaad’ van de procedure té belangrijk maken tegenover het grote ‘goed’ van de manhaftige poging bewoners, al is het maar éénmalig, rechtstreeks invloed te geven?  

Wij hebben in elk geval nooit opgeroepen tot het stoppen van het Stadsinitiatief. Sterker nog: we staan achter het idee. Wél vinden we dat er aanpassingen gedaan moeten worden, waaraan we al eerder artikelen hebben besteedt.

* Moeten we Stadsinitiatief de eer gunnen te hebben aangetoond dat Rotterdammers ‘hun eigen grootste vijand’ zijn geworden en voortaan weer overgeleverd willen zijn aan de grillen op het stadhuis?

Ook dit is een negatieve vraagstelling en voegt feitelijk niks toe aan de overige vragen die gesteld zijn in dit blog. Wij willen juist constructief kijken op welke wijze er beter uitgewerkte plannen worden ingediend, hoe indieners ondersteund kunnen worden in de ontwikkeling en hoe de Rotterdammer zich meer betrokken gaat voelen bij het Stadsinitiatief en dat ook vertalen in een representatief aantal stemmers, zodat alleen die projecten ondersteuning krijgen die ook kunnen rekenen op een groot draagvlak.

Wat wij belangrijk vinden is dat er goed gekeken gaat worden naar de procedures.

Hier nog een keer op een rijtje wat onze adviezen zijn:

Voor de indieners van Stadsinitiatieven:

1. Geen eenmalige aangelegenheden. Daar hebben we in Rotterdam voldoende van.

2. Continuïteit is Koning. Iets dat mooi, goed, tof is, dat willen we elk jaar, of elke maand, of elke dag. Denk goed na over hoe het initiatief kan voortbestaan zodra de subsidie op is en dien geen voorstellen in die lijden aan eenmaligheid.

3. Economische waarde en spin-off. Voor niets gaat de zon op. En ook weer onder. En daarmee vele initiatieven in deze stad.

Ten aanzien van de procedures:

1. Na de open inschrijving dient er continue real-time een overzicht te komen van het aantal stemmen dat er is op een Initiatief.

2. Na een bepaalde periode worden de 12 beste plannen i.s.m. een jury uitgekozen. Deze 12 plannen krijgen allen een bedrag van € 20.000,- om in te zetten voor een verdere, professionele ontwikkeling van het plan, waarbij het geld ingezet kan worden voor marktonderzoek, juridische en fiscale adviezen en bijstand en het ontwikkelen van een concreet businessplan en marketingplan.

3. Na een volgende periode worden uit deze 12 plannen 6 finalisten gekozen door de burgers van Rotterdam. De zes finalisten moeten een minimum van 15.000 voorkeursstemmen hebben. Deze 6 finalisten krijgen vervolgens elk € 10.000,- die ingezet moet worden voor de marketing en publiciteit.

4. Het stemmen voor de winnaars van de Stadsinitiatieven staat vanaf het begin aan open. Er is dus niet slechts 1 week waarin er gestemd kan worden, maar continu.

5. In de finale wordt er een kiesdeler gehanteerd. Uit cijfers (2005) blijkt dat ongeveer 80% van de bevolking van Rotterdam 12 jaar of ouder is. Dat betekent ongeveer 500.000 mensen. Ons voorstel voor een kiesdeler is 100.000 stemmen. Dat betekent 20% van de bevolking in Rotterdam.

6. Alleen plannen die minimaal de kiesdeler hebben gehaald hebben recht op de volledig aangevraagde bijdrage. Zit je daaronder dan zal de bijdrage ook pro rata het aantal stemmen zijn. De bijdrage vormt dan een kickstart van het project, waarbij het eenvoudiger moet zijn om co-financiering aan te trekken bij banken en investeerders die dan als gap-financieers optreden.

7. In de finale is er ook een kritieke ondergrens qua aantal stemmen. Deze kritische ondergrens willen we stellen op 30.000 (het dubbele aantal van het aantal dat benodigd is om in de finale te komen).

Tot slot nog een advies aan het Stadsinitatief: niet slechts één initiatief ondersteunen, maar zoveel mogelijk. Sommige ideeën kunnen heel goed uit de voeten met een kleine bijdrage, anderen met een iets grotere. Beter ondersteun je 25 initiatieven met 100.000 euro, of 50 met 50.000 euro of 100 met 25.000 euro. Of 10 met 100.000 euro, 10 met 50.000 euro en 40 met 25.000 euro, om maar eens een dwarsstraat te noemen.

Bogue

Bogue duikt in subculturen, legt vergeten verhalen vast voor later en volgt ontwikkelingen in de stad voor jong en oud. Wij brengen nieuws, opinie, primeurs, winacties, lifestyle, schrijvers, video, food, fashion, kunst en cultuur via internet, televisie en radio. Bogue verbindt Rotterdammers met woord, beeld en geluid aan de grootse daden in onze stad.

Latest posts by Bogue (see all)